۱۷ تا ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۵ محورهای همایش : • کشاورزی و توسعه پایدار: • تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی • فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی • ایمنی زیستی ، مهندسی ژنتیک ، کشاورزی ارگانیک • علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری) • ميوه هاي مناطق معتدله…

تا ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۵ محورهای همایش : • گوهر شناسی • زمین شناسی و زمین شیمی گوهرها • تاریخچه و سیر تکاملی صنعت گوهر سنگ ها • تراش و طراحی گوهر سنگ ها • جایگاه تجارت گوهر ها در سطح ملی و بین المللی • کارآفرینی و اشتغال زایی و زمینه های فرهنگی و…